Благодарение на "Бизнес-Связь" • изглед към част от седалкова въжена линия на 2200 м н.в. в курорта "Горная Карусель" разположен на северо-източния склонове на хребета Аибга и ресторант "Вершина"
  Начало | На картата | Privacy policy | За контакт |