Излъчва благодарение на "Бизнес-Связь"панорама към красивата сграда на "Морската гара" в Сочи, построена в 1955 година; автомобилен трафик по улица "Несербская"; в дълечината се вижда и Черно море.
  Начало | На картата | Privacy policy | За контакт |