История
 

Красивата котловина, бистрите реки Райковска и Бистрица, пресичането на пътищата от северна и южна България с пътищата от Елена за Трявна и Габрово са причина местността да бъде заселена рано. През 1840 г. дядо Цаньо Хаджиев от махала Гърневци построява тук малко ханче. После идва синът му Манчо Цонев Хаджиев. Той се преселва със семейството си и се смята за първият заселник на селището. Доживял е до 100 годишна възраст. Местното население дълго време наричало селото "Дядо Манчовите ханове".
Балканът винаги е бил закрилник на хайдутите през Османско робство. От този район произхожда леендарният войвода Филип Тотю, роден в близката махала "Гърците", и прочутият капитан Райчо от село Райковци, преплувал като дете с кратунки Дунав при Русе, за да предупреди руските воиски за предстоящо нападение на турците по време на Кримската война през 1853 г. От тук е минал генерал Гурко с воиските си на път към южна България по време на освободителната Руско-Турска война /1877г./
По време на дядо Манчо минералният извор е бил почти в самата река и се е смесвал с речната вода.Когато реката се е размътвала при валежи, конете му отивали да пият вода там , където бил минералният извор. По това той разбрал, че тази вода е по-особена и може да се използва за пиене. Самият дядо Манчо започнал да пие водата.Препоръчал я на населението от околните села и махали, но само през лятото. С това се слага началото на първите наблюдения върху минералния извор.Известни резултати се наблюдавали при болни със стомашно-чревни заболявания.
До 1938 г. изворът представлявал примитивен кладенец в края на речното корито,заграден с няколко плочи. След каптирането му е направен първия химичен анализ на водата. Използването на минералната вода за лечение црез къпане в примитевни корита по домовете или в затрадени с рогозки и черги места близо до извора е започнало още през 1920г. Наблюдавани са добри резултати главно при ставни и кожни заболявания.