Камерата не работи
Изображение от камера в комплекс "Златни пясъци"
Устройство Ви не паказва флаш.