Алт текст
Изображение от камера на ул. "Магистрална" във В. Търново
Устройство Ви не паказва флаш.