Алт текст
Изображение от камера срещу паметника на Васил Левски
Устройство Ви не паказва флаш.