Алт текст
Изображение от камерата срещу Народното събрание
Устройство Ви не паказва флаш.