Алт текст
Изображение от камера срещу Орлов мост в София
Устройство Ви не паказва флаш.