Сайтът Meteoalarm.eu осигурява актуални предупреждения за предстоящи метеорологични промени на територията на Европа. На сайта има специална съобщения за всяка страните, след като бъде избрана.
Опасни явления в Европа
  Начало | На картата | Privacy policy | За контакт |