Услугата е достъпна благодарение на сайта Meteoalarm.eu. С помощта на символи и цветни лесно разбираеми кодове се правят предупреждения за възможни опасни метеорологични събития през следващите 24 ч.
Опасни явления в България
Какво означава всеки цвят/код/ на картата: Бял - липсваща или не актуална информация. Зелен - не се очакват опасни метеорологични явления. Жълт - предстоят се потенциално опасно явления, бъдете внимателни. Оранжев - Времето ще е опасно! Предстоят явления с възможни материални щети и човешки жертви. Информирайте се редовно!
  Начало | На картата | Privacy policy | За контакт |