Камерата е собственост и се поддържа от Иван Хаджиев - фирма InfoSiS. Насочена е към централната част на Ардино радположено на 620 м.н.в. Вижда се кръстовище, сградата на общината и джамията, възстановена през ХІХ век.


  Начало | На картата | Privacy policy | За контакт |