Харесахте ли щъркелите?
Уеб камера с щъркели, Германия
Refresh Презареди
Гнездо на бели щъркели
Уеб камера с щъркели, Германия Белият щъркел (Ciconia ciconia) е едра мигрираща птица, представител на семейство Щъркелови. Видът гнезди в Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Централна Азия. В тези райони отглежда своето потомство, а при промяна на климатичните условия мигрира в Субсахарска Африка, Западна Индия и по-рядко в южните части на полуостров Арабия. Видът е синантропен и представителите му гнездят в селища или в непосредствена близост до тях. Изграждат гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви, паметници и все по-рядко върху стари изсъхнали дървета. Гнездото им е с големи размери, ежегодно се отремонтира и освен за гнездене на белия щъркел служи и за подслон на други видове дребни птици. Щъркелите образуват стабилни двойки, които ежегодно отглеждат по едно поколение от 1 до 6 малки, които за няколко месеца укрепват и отлитат на дълъг път с родителите си при миграцията на юг. Птиците са едри, красиви и елегантни. Имат широк размах на крилете, които са удобни при миграциите като позволяват на птицата да се рее, използвайки топлите въздушни течения. Белият щъркел е птица, която носи различна символика при различните народи, които са водили съвместен живот с нея в продължение на столетия. Тя носи семеен уют и щастие за дома, над който гнезди, символ е на плодородието и родителските грижи. Благодарение и на храната, която консумира, тя предпазва реколтата от унищожението ѝ от вредители, като така оказва пряко въздействие върху осигуряването на храната за хората. Ежегодните миграции свързани с изчезването на птиците в края на лятото и повторната им поява след края на студената зима са предпоставка за възникването на множество легенди. Промяната на условията на средата както в местата на гнездене, така и там, където зимува, са от особено значение за оцеляването на вида. Осигуряването на спокойствие на птиците при извършването на изтощителните миграции и местата за почивка между прелетите е също от решаващо значение за ограничаване на смъртността при продължителните прелети. Ето защо макар и познат, намиращ се в непосредствена близост до човека, белият щъркел е изключително чувствителен вид, който в продължение на столетия успява да живее съвместно с хората и отново човешката дейност се оказва решаващ фактор за съществуването на вида. България е страната, над която преминава най-големият миграционен поток на вида в посока към Африка и обратно. Тук се събират птиците от източната миграционна популация и образуват огромни ята, които почиват и набират сили на няколко места по Българското Черноморие. Щъркелът е птицата, която за българите символизира идването на пролетта. Обичаят на носенето на мартеници е също свързан с белия щъркел. Който види щъркел, трябва да свали мартеницата от гърдите си, да я остави под камък или завърже на клонче. Още инфо за Белия щъркел