ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ХI група


Изгледай видеото и прочети текста сам/а/ или в компанията на възпитател/учител/ и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Бързи кредити

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Бързи кредити

Днес ще си говорим за бързите кредити! Сигурно навсякъде си виждал разлепени разни бележки за бързи кредити, до каква дума и за колко време. Какво представлява той и какво ти е необходимо, за да ти го отпуснат? И само да вмъкна, че таксите и лихвите по тези кредити за много по-висока от останалите. И още един съвет – внимателно прочети условията на договора преди да го подпишеш! Хайде, чакам те в урока за още информация!

За да не се стига до усложняване на отношенията между теб и кредитора/този от когото вземаш парите/, тегленето на заем да не бъде като "моментен импулс", а трябва предварително да си помислил добре какво ще правиш с тези пари и как ще ги върнеш, т.е. добре да си го планирал. Дори и да имаш остра необходимост от тези "бързи пари", да направиш внимателна преценка колко точно се вземаш и колко трябва да върнеш. Винаги да си давай сметка дали, ако сега си в затруднение и много желаеш да вземеш кредит, то това няма да те въвлече в затруднение за по-дълъг период. Добре трябва да прецениш дали ще ти е възможно да изплащаш периодично и без пропуски, вноските си по кредита.
Преди теглене на кредита е добре да прегледаш повече от една оферти. Добре е да знаеш, че в момента можеш да избираш от офертите на повече от 50 регистрирани финансови институции за отпускане на заеми на потребители. Имаш възможност да използваш и кредитни консултанти.
Съществува стандартен европейски формуляр, който можеш да изтеглиш от интернет страницата на Комисията за защита на потребителите. Всички съдържащи се в него елементи трябва да ги има и в бланката на договора, който кредиторът ще ти предложи да попълниш - размера на кредита, допълнителните такси, лихвения процент и т.н.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©