ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

XI група


Изгледай видеото сам/а/ или в компанията на възпитател и после отговори на въпросите.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Здравно осигуряване

Ако изгледаш видео урока ще се запознаеш с това какво представляват здравните осигуровки! Защо е толкова важно пък да си плащаш здравните осигуровки? Каква ползва имаме от това? Кога казваме, че едно лице е самоосигуряващо се? Какво е допълнително здравно осигуряване и какви допълнителни облаги носи то? Хайде, пускай урока, за да си подготвен за бъдещето!
1. Задължителното здравно осигуряване в България се осъществява на базата на следните основни принципи:
- Задължително участие при набирането на здравноосигурителни вноски. Той предвижда набирането на приходи в НЗОК от здравноосигурителни вноски от всички български граждани.
- Участие на държавата, осигурените граждани и работодателите в управлението на НЗОК, тъй като тя е обществена организация.
- Солидарност на осигурените граждани при ползване на набраните в НЗОК средства. Принципът на солидарността предвижда възможност за следното преразпределение на средствата от здравноосигурителни вноски: от здравите - към болните, от богатите - към бедните, от младите - към възрастните.
- Отговорност на осигурените граждани за собственото им здраве.
Всеки осигурен гражданин трябва да проявява индивидуална отговорност за собственото си здраве като изпълнява предписанията на изпълнителите на медицинска помощ и изискванията за профилактика на заболяванията.
2. Какви права имаш като здравноосигурен?
- Право на свободен достъп до качествена медицинска помощ. Имаш право на свободен достъп до определени по обем и обхват медицински услуги, определен от т.нар. основен пакет.
- Право на информация относно медицинските услуги, които са гарантирани от бюджета на НЗОК.
- Право на свободен избор на общопрактикуващ лекар.
- Право на достъп до специализирана извънболнична помощ.
- Право на медицински грижи при лечение в дома.
- Имаш право да бъдеш приет в болница, винаги когато здравословното ми състояние налага това.
3. Като здравноосигурен имаш и следните задължения:
- Да плащаш здравноосигурителни вноски.
- Да подаваш декларация за вноските, които дължиш като здравноосигурен, в случай че си самоосигуряващо се лице.
- Да заплащаш потребителска такса за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, за която са длъжни да ти издадат документ за заплатените суми.
- Да изпълняваш предписанията на лекарите и да спазваш изискванията за профилактика на заболяването, от което боледуваш.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©