ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

XI група


Изгледай видеото сам/а/ или в компанията на възпитател и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Социални осигуровки и пенсия

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Социални осигуровки и пенсия

Социалната сигуровка представлява плащане, което ти гарантира определена услуга. Българската осигурителна система е социална: осигурителните вноски се събират от едни лица, а се разходват, при настъпване на осигурителен случай за други.
За теб е важно да знаш, че осигурителните вноски не са данъци, а са предназначени за подпомагане на изпаднало в затруднение осигурено лице. Осигуровките обаче не са и "бели пари за черни дни". Основната причина е, че осигурителните вноски се събират от едни лица, а се разходват при настъпване на осигурителен случай и за други. Т.е. за осигурителната система е в сила принципът на солидарността.
Когато започнеш да работиш и ли станеш предприемач и имаш доход от дейността си, започваш да плащаш осигурителни вноски ежемесечно без значение дали за теб ще настъпи осигурителен случай или не. Тези средства се трупат по сметки на фондове, от които ще се изплати на лицата, изпаднали в нужда. От твоите осигуровки които внасяш днес, се събират необходимите средства за издръжка на социалното осигуряване на пенсионираните в момента лица, а поколенията след теб ще се погрижат пък за теб.
Важно е да знаеш, че ако работодателят ти не е внесъл дължимите вноски за теб, то това не се отразява на твоите осигурителни права. Ти ще продължиш да бъдеш осигурено лице и запазваш правата си. Нещо повече, осигурителят ще подлежи на санкция поради неизпълнение на задълженията си. Ако си предмачач - това те очаква и теб, защото ти ще си работодателят. Дали работодателят ти е коректен и редовно извършва плащания по партидата ти можеш да провериш на сайта на НОИ, където ще намериш електронна услуга за състоянието на персоналната ти партида от започването на работа до сега.
Общественото осигуряване покрива следните видове осигурителни рискове:
- общо заболяване;
- трудови инциденти;
- професионални заболявания;
- майчинство;
- безработица;
- напреднала възраст;
- смърт;
Условията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличават всяка година. За 2020г. жените трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст 60 г. и 6 месеца и стаж – 35 години и 10 месеца. При мъжете възрастта е 64 години и 3 месеца и стажът – 38 години и 10 месеца.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©