ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

XI група


Изгледай видеото сам/а/ или в компанията на възпитател и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Каква е разликата между стока и услуга?

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Каква е разликата между стока и услуга?

1. Услугата е всеки труд, който влагаш за да получиш срещу него пари. Чрез нея помагаш на друг човек или на група от хора да постигнат поставените си цели и задачи. Услугите ги прави човек чрез труда си и уменията си.
Съществуват няколко видове услуги:
- Бизнес услуга.
Това е положен от теб труд за да постигнеш нещо поискано от друг, за което ще ти бъде заплатено.
- Приятелска услуга.
Това е положен от теб труд за да постигнеш нещо поискано от друг, за което ще няма да ти бъде заплатено.
- Мечешка услуга.
Услуга, която е замислена като вреда или се оказва вредна. Станало е по-зле, т.е. по-добро да не си я вършил, и без това никой не те е молил за нея.
2. Стоката е продукт предназначен за размяна, т.е. нещо което има стойност, има цена.
Тя е нещо осезаемо, можеш да го пипнеш или хванеш, това е някакъв продукт.
Стоките могат да бъдат предназначени за консумация, оборудване, обзавеждане, или експлоатация.
3. Разлика между услуга и стока.
- Нематериалност - услугата не може да бъде докосната или разгледана, така че за клиентите е трудно да разберат предварително какво ще получат. Стоката можеш да я докоснеш или хванеш. - Невидимост - услугата е невидима. Не може да се види, за разлика от стоката. Каквото и да поръчвате, вие виждате действието и резултата от услугата, но не и самата услуга. - Нетрайност - услугите не могат да се съхраняват за по-късна продажба или употреба. А стоките могат, макар и с различна трайност. - Неразделяне или едновременност - т.е. услугите се произвеждат и консумират едновременно. Т.е. услугите не могат да бъдат отделени от техните доставчици. .

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©