ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

XI гр.


Изгледай видеото сам/а/ или в компанията на възпитател и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Вземане на колективни решения
Чудиш ли се как се взема колективно решение? Как много хора, събрани на едно място, искащи да правят различни неща могат да достигнат до консенсус и да вземат едно общо групово решение? Това е важно качество, което ще ти е много полезно в живота, ако го усвоиш. Хайде, пускай видеоурока!
Всеки от колектива, групата, класа трябва да се откаже от нещо, което много е искал. Т.е. да направи компромис. Когато има други хора около теб не бива да налагаш винаги твоето мнение и желания. Просто не е яко!
Когато всеки направи своя компромис, всички ще се чувстват еднакво щастливи.Чудиш ли се как се взема колективно решение? Как много хора, събрани на едно място, искащи да правят различни неща могат да достигнат до консенсус и да вземат едно общо групово решение? Това е важно качество, което ще ти е много полезно в живота, ако го усвоиш. Хайде, пускай видеоурока!
Всеки от колектива, групата, класа трябва да се откаже от нещо, което много е искал. Т.е. да направи компромис. Когато има други хора около теб не бива да налагаш винаги твоето мнение и желания. Просто не е яко!
Когато всеки направи своя компромис, всички ще се чувстват еднакво щастливи. Груповото решение трябва да удовлетворя в най-голяма степен желанията и вижданията на по-голямата част от обществото. На каквото и ниво да го погледнеш - в ЦНСТ-то и приятелите ти, в класната стая или спалното, дори и партиите в парламента, винаги се налага да се вземат групови решения. Важното е, чрез постигнатия компромис да се представят идеите на всички. И всички да се чувстват добре.

Контролни въпроси - Вземане на колективни решения

Реши и изпрати

   
   
   
Вижте и материалите по "Учебна практкика" »»

Ганчо Петров 2020 ©