ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ХI група


Изгледай видеото и прочети текста сам/а/ или в компанията на възпитател/учител/ и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Дебитни карти

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Дебитни карти

Дойде време да видим какво е това дебитна карта. Ти можеш ли да имаш такава? А за какво ти е всъщност? Ама една ли, две ли? За съжаление, не можеш да имаш вътре пари, които.. нямаш. Да, вкарваш вътре само твои пари, а не нечии други. Тъжно, наистина. И все пак там са твоите пари! Само че има някои особености, за да боравиш с нея! Пускай видеото и виж всичко, което ти трябва!
Дебитната карта е платежен инструмент, чрез който могат да бъдат заплащани стоки и услуги, както и да бъдат теглени суми в брой. Чрез нея ти ще оперираш с твои, лични средства.
Едно от най-честите приложения на дебитните карти е възможността да се теглят пари в брой – от банкомат или на каса в банка. Наред с това, с дебитната карта могат да се заплащат стоки и услуги. Това е възможно в търговски обекти и Интернет.
Основните типове дебитни карти са:
- Стандартни – С универсално приложение, изискват въвеждане на ПИН. Могат да се използват на банкомати, ПОС терминали и в Интернет;
- Безконтактни - С универсално приложение, не изискват въвеждане на ПИН при покупки на стойност до 100 лв. и наличие на ПОС терминал за безконтактно плащане. Могат да се използват на банкомати, ПОС терминали и в Интернет;
- Виртуални – Приложението им е само в Интернет за заплащане на стоки и услуги. Не изискват въвеждане на ПИН.
За дебитни карти не се изискват гаранции.
Наличността по дебитната карта зависи само и единствено от теб. Средствата по картата са лични и размерът е такъв, какъвто ти си вкараш в нея.
При дебитните карти може да бъде договорен овърдрафт, който позволява на картодържателят да оперира с по-голяма от наличната сума по сметката.
Възможни такси при дебитните карти са:
- За теглене на пари в брой от банкомат на банката издател на картата;
- За теглене на пари в брой от банкомат на банката, която не е издател на картата;
- За теглене на пари в брой в чужбина;
- За теглене на пари в брой от ПОС терминал;
- При плащане на ПОС терминал;
- За поддръжка на разплащателна сметка, върху която е издадена дебитната карта.
Като критерий за сравнение между отделните продукти се използва показателят „Нетен резултат за периода“. Той отразява всички разходи при избрания начин на използване на картата, както и лихвата по картовата сметка.
За да ти издадат от банка дебитна карта е достатъчно да податеш искане за издаване на дебитна карта и искане за откриване на разплащателна сметка, ако нямаш такава в съответната банка.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©