ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ХI група


Изгледай видеото и прочети текста сам/а/ или в компанията на възпитател/учител/ и после отговори на въпросите.

Клип на Academico
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Носители на информация

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: Носители на информация

Носителите на информация са средства за съхранение, на които информацията се записва чрез запаметяващи устройства.
Физическо име на устройство е, това което е свързано с типа носител на информация.
Логическото име е това, което ти използваш при работа с устройството.
Най-често използваните носители на информация и характеристиките им: - Твърд диск/HDD/
Най необходимият носител на информация е твърдия диск/HDD/. Всеки един компютър има такъв. Характерното за него е, че е твърд метален диск с магнитно покритие. Съдържа подвижни механични части за четене и записване на информацията.Твърдият диск е два вида - вътрешен, който се намира в кутията на компютъра и външен, който се закача отвън на комютъра и се използва за преносимо устройство.
- Статично дисково устройство/SSD/
Този носител също е твърд диск, но няма подвижни части, което го прави по-бърз от твърдия метален диск/HDD/.
- Компактдиск/CD/
Това друг тип носил, който има две разновидности - само за четене/CD-R/ и за четене и запис/CD-RW/. Представлява пластмасов диск, на който цифровата информация се чете и записва с помощта на лазер. Нарича се оптичен носител. За да се прочете и запише информацията от компакдиска се използва компактдисково устройство.
- Дигитален многоцелеви диск/DVD/
Също се използва за пренос на информация. Той също е два вида - само за четене/DVD-R/ и pd четене и запис/DVD-RW/. Дигиталният многоцелеви диск е оптичен носител, на който информацията се чете и записва с помощта на лазер. Предимдтвото ми пред компакдиска е, че съхранява повече информация. Тези дискови работят с устройство, което се нарича оптично дисково устройство/DVD устройство/. То може да бъде само за четене на информация или за четене и запис. Може да се използва и с компактдискове.
Когато използваме оптични носители на информация и устроствата за работа с тях, трябва да ги предпазваме от излагане на висока или ниска температури или на влажност.
- Стик с флаш памет
Използва се за четене и запис на данни. Информацията от флаш памет се изтрива и записва по електронен път. За да четем и записваме на такъв носител използваме специален изход на компютъра наречен USB порт.
- Карта с памет
Картата с памет е друг вид носител, който също се използва за четене и запис на данни. Има различни разновидности - мини SD, мини SD и др., но всички са преносима памет която се използва в различни цифрови устройства като фотоапарати, камери, смартфони и други. За да можем да използваме картата памет на компютъра ни е необходимо устройството наречено четец на карти. Има два вида - вътрешен и външен четец. Външният се свързва чрез USB порт.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©