БИОЛОГИЯ И ЗО

XI група


Изгледай видеото сам/а/ или в компанията на възпитател и после отговори на въпросите.

Клип на Уча.се
БИОЛОГИЯ И ЗО
Главен мозък

БИОЛОГИЯ И ЗО: Главен мозък

Главният мозък е главният и най-сложно устроен орган на централната нервна система при хордовите животни, като при черепните се намира изцяло в черепна кутия. Има важна регулираща, обединяваща и координираща роля по отношение функциите на всички други органи.

Главният мозък е продължение на гръбначния мозък и се разполага в черепната кухина. Теглото му при човек е средно около 1400 g, което не е от значение за интелекта на човек. От главния мозък излизат 12 чифта черепно-мозъчни нерви. Кората на главния мозък има различна дебелина, като при човека тя е 3 до 5 mm. Браздите увеличават значително площта на сивото вещество. Броят на мозъчните клетки е еднакъв на единица площ и е около 146 000 броя на mm2. Следователно количествените различия в мозъчната кора при животните и човека не са в зависимост от гъстотата на клетките, а от повърхността на мозъчната кора.
1. В зависимост от специфичните функции на отделните си части, главният мозък се разделя на три основни отдела:
Мозъчен ствол
Малък мозък
Краен мозък
2. Сиво и бяло мозъчно вещество.
- Сиво мозъчно вещество
Съдържа неврони (около 86 милиарда). Разположено е повърхностно – в кората на главния и малкия мозък и във вътрешността на всички мозъчни ядра.
- Бялото мозъчно вещество съдържа аксоните на невроните, които са групирани във възходящи и низходящи пътища свързващи различни отдели от гръбначния мозък с други от гръбначния и главния мозък.
3. Сиво и бяло мозъчно вещество.
- Сиво мозъчно вещество
Съдържа неврони (около 86 милиарда). Разположено е повърхностно – в кората на главния и малкия мозък и във вътрешността на всички мозъчни ядра.
- Бялото мозъчно вещество съдържа аксоните на невроните, които са групирани във възходящи и низходящи пътища свързващи различни отдели от гръбначния мозък с други от гръбначния и главния мозък.
4. Ляво и дясно полукълбо. - Лявото полукълбо отговаря за логическите и лингвистичните страни на умствената дейност, като: логическото мислене, езиковите способности, разбирането на думите, математическите способности и др. - Дясното полукълбо отговаря за образността, цялостността и емоционалността на умствената дейност, като: пространствена ориентация, музикалност, чувства, въображението, импулсивност, ум, специални възприятия и усет и др.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©