БИОЛОГИЯ И ЗО

XI група


Изгледай и после отговори на въпросите.

Клип на NOVA
БИОЛОГИЯ И ЗО
Вредно ли е 5G

БИОЛОГИЯ И ЗО: Вредно ли е 5G

Има ли някакви странични ефекти приложението на 5G технологията върху човешкото тяло?
До момента не са публикувани категорични научни доказателства за специфични отрицателни ефекти от 5G технологията върху човешкото тяло. А не става дума за нов вид лъчение, което се появява за първи път и което има някакъв нов ефект върху човешкото тяло.
Ефектите присъщи на безжични технологии, които използваме и сега като Bluetooth, Wi-Fi и т.н., ще са същите или подобни и при 5G.
Според публикация на Световната здравна организация: "След много проведени изследвания неблагоприятни ефекти върху здравето не са установени вследствие на излагането на безжични технологии". Това заключение се отнася до 5G, но е базирано на изследвания за целия радиочестотен спектър.
Какви са проблемите и притесненията, свързани с 5G технологията?
Най-напред притесненията по отношение на 5G идват от това, че обществото не е достатъчно добре информирано за функционирането, рисковете и ползите от въвеждането на 5G, което в комбинация с фалшивите новини и конспиративните теории води до създаване на негативно отношение към тази новост.
Необходимостта от повече базови станции/клетки, които да са разположени на по-близко разстояние една от друга води до предположения, че бихме могли да се окажем изложени на повече електромагнитно излъчване, което да е по-вредно за нас. Подобни предположения обаче са изключително спекулативни и подвеждащи, защото се игнорират други много съществени фактори като ниската мощност на излъчване, разстояние от излъчвателя и т.н. Българското законодателство е едно от най-строгите в целия ЕС що се касае до допустимите нива на излъчване, което служи като гарант за правата и здравето на гражданите.
Другото основно притеснение е свързано с използваните радиочестоти, тъй като при 5G се предвижда да се използват радиочестоти и от по-високия спектър като 26 GHz и 28 GHz, които не са толкова мащабно използвани и за които се твърди, че трябва да бъдат подложени на допълнително проучване, преди да се пуснат в широка употреба. На този етап обаче това също не е толкова основателно притеснение, тъй като заявката на мобилните оператори за функционирането на 5G в България е, че ще се използват радиочестотите, които се ползват и в момента за 4G/3G, т.е. 700 MHz, 800 MHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz.

Контролни въпроси

Реши и изпрати

   
   
   

Ганчо Петров 2020 ©