Анализ и оптимизация сайтове 
 

На практика всички потребители на Интернет намират необходимите им сайтове чрез търсещи машини, въвеждайки подходящата дума в полето за търсене и очаквайки да попаднат веднага на нужния им сайт. Именно поради това хората не отиват на втората или трета страница с резултати, или правят това едва след като детайлно прегледат резултатите от първата страница.
Посещаемостта на сайта от целевата му аудитория е в първостепенна зависимост от това на кое място в резултатите от търсенето е попаднал необходимия ни сайт. Съответно от това зависи и ефективността на интернет ресурса като цяло.
Благодарение на натрупания опит, освен с изработката на уеб сайтове и хостването им за да "оживеят" в интернет, мога да съм Ви полезен и с промоцирането на сайта Ви.
Аз съм готов да Ви окажа комплексна професионална помощ за да достигне вашия сайт лидерски позиции в търсещите машини чрез услугата ми ВеликоSEO. Абривиатурата SEO се разшифрова като Search Engines Optimization или буквално Оптимизация за Търсещите Машини.
ВеликоSEO - това е услуга , която предоставям на клиентите си с цел увеличаване шанса на потребителите да намерят страниците Ви в Интернет. Прилагането и води до увеличение на посещаемостта, привличане на подходящата аудитория и увеличаване на поръчките/продажбите на услуги и стоки чрез сайта Ви.
За постигането на добри резултати гарантирам, че ще използвам изключително само "бели" методи. Не изпращам рекламен спам, не изграждам голям брой безсмислени входни страници и не манипулирам скриптовете за броене на посетители . Целта ми е да привлека подходяща аудитория от дълготрайни потенциални клиенти, а не достигането на голям брой безсмислени еднократни посещения. И след постигането на предни позиции в търсещите системи, чрез адекватни и разрешени от алгоритмите на търсачките прийоми да останете максимално дълго там или да се придвижите още по-напред и по-нагоре.

Етапи на ВеликоSEO:
1. Подготвителен - Започвам със съставянето на списък от ключови думи и изрази /така нареченото "семантично ядро"/, чрез които клиентите ще търсят сайта Ви, и за които впоследствие на по-следващ етап ще оптимизирам съдържанието на най-важните страници. Целта ми ще е не само да не привличам на сайта случайни посетители, а даже и да огранича такива посещения до минимум.
2. Анализ на конкуренцията - Ще определя нивото на конкуренция спрямо подбраните предполагаеми въпроси задаващи се от потребителите. Ще анализирам и основните конкурентни сайтове за степен на популярност, позициите им в търсещите машини и т.н. , което ще ми даде възможност да подбера и предприема конкретни действия за успешното позициониране и на Вашия сайт в резултатите на търсещите машини. Например ще подбера още по-точни и и специфични ключови думи водещи до увеличаване на процента на клиентите от общия брой посетители. Анализът на грешките допуснати от конкуренцията също ще ми помогне да да достигна до целевата аудитория.
3. Оптимизация на сайта - На този етап ще поработя за подобряване на структурата и взаимовръзката между отделните страници, по забраняване на индексацията на част от съдържанието на сайта /служебна информация, форуми, книги за гости, динамични страници и т.н./, и ако е необходимо ще препоръчам и оптимизиране работата на сървъра. После ще продължа с конкретно и специфично оптимизиране на съдържанието на главните страници /подбиране на подходящи "title", подходящи meta тагове и други служебни тагове/ и съобразявайки се отново със семантичното ядро ще оптимизирам основния текст на главните страници. Ще проверя и евентуално отстраня граматическите грешки, защото не всички уеб дизайнери отделят на този момент достатъчно внимание, а от сайта посетителите си изграждат цялостна представа за Вас и бизнеса Ви. Ако е необходимо ще препоръчам създаването на някои нови страници и вътрешни връзки.
4. Работа с външни фактори - На този етап ще извърша размяна на линкове с подобни сайтове, регистрация в безплатните уеб каталози и директории и в уеб топ класации. Всяка Интернет търсачка и уеб каталог изисква някакъв период на време докато индексира Вашият сайт, като периода варира от няколко дена до 1-2 месеца. След като се появи в Интернет търсачките и уеб каталозите ще допълнителен анализ на посещенията и ще коригирам грешките или пропуските, ако има допуснати такива. По желание на възложителя мога да извърша регистрация и в платени ресурси, а и да публикувам реклама в някои по-важни уеб директории.
5. Повишаване на PageRank-а - Тук ще обърна конкретно внимание на на PageRank-а на Вашият сайт! Много от големите Интернет търсачки си имат собствени правила по които класират страниците в своите индекси. Един от тези показатели е PageRank на Google. По-висок PageRank означава по-добро класиране в Google, по-вече и по-добри клиенти!

В процеса на работа по промоцирането на сайта ще ви предоставям подробни отчети. Сроковете за извършването на действия във всеки от етапите на ВеликоSEO, а и цената се определя индивидуално и зависи от вида и големината на сайта и от поставените ми конкретни изисквания.

Обещавам сътрудничеството ни да бъде максимално полезно и безпроблемно!
 

За контакт или заявка »

 

© 2000-2008 Фурор Дизайн - Ганчо Петров | 0897976248 | boss@veliko.info