За контакт и още инфо: 0878 676 973

Резервационна форма

Национален събор на овцевъдите в България - 6, 7 и 8 мaй 2016 г. край Пeтpoпaвлoвcкия мaнacтиp над гр. Ляcкoвец

В най-скоро време ще се свържва с Вас, за да Ви помогна с резервацията