ENGLISH
TRAVELbg 
НА СКИ.info 
      
 
088 9992436
 
   
boss@veliko.info     
   България :. Пирин :. Банско
 
"Wild ride 2006"
Записване >>


Пето международно състезание по екстремни ски и сноуборд
16-19 февруари 2006, Банско, България

Както всяка година международното състезание по екстремни ски и сноуборд “Wild Ride 2006” ще се проведе в ски-зона Банско. Проявата дава възможност на участниците да се възползват от уникалната близост на девствените алпийски склонове на Пирин до най- модерните ски съоръжения в Източна Европа. Два седалкови лифта и два влека стигат до подножието на трасето и позволяват състезанието да се превърне в достъпно и добре посетено събитие. Зрителите и медиите ще могат да проследят атрактивната надпревара непосредствено от ски зоната при прекрасна видимост.
Състезанието се провежда на северния склон на връх Тодорка (2 748 м). Надпреварата включва спускане по терени извън ски пистите с необработен сняг и естествени препятствия.
Събитието предизвиква огромен интерес не само от страна на участници и зрители, но и сред българските и международни медии. Aвторитетните списания за ски в САЩ - “Powder Маgazine” и “Skiing Magazine” публикуваха обширни статии за Банско и България, след като техни представители бяха гости на третото издание на състезанието. Снимки от Банско се появиха на първа корица на списание “Poachers” – европейско издание за екстремни ски, разпространявано в алпийските курорти. Гости на миналогодишното състезание бяха две групи журналисти - от белгийското списание за сноуборд Фрийз /Freeze/ и немското списание Пийк / Peak /.
В настоящото издание на състезанието ще вземат участие български и чуждестранни скиори и сноубордисти. Максималният брой на състезателите е 60, които ще се състезават за общия награден фонд от 3500 евро ( предметни и парични награди ).

 
 
   ПРАВИЛА:
 


Правилник за провеждане на международно състезание
 по екстремни ски и сноуборд
“Wild Ride 2006” – Банско

Условия за участие:
1. До участие в състезанието се допускат само дееспособни пълнолетни лица, които:
a. са подписали декларация за осведоменост и съгласие;
b. имат сключени застраховка “злополука” и застраховка “медицински разходи”, валидни за периода на състезанието
c. притежават необходимите съгласно този правилник средства за лична безопасност
2. Непълнолетни лица се допускат до състезанието само след като родителите /настойниците/ му изразят в изрична, нотариално заверена декларация съгласието си за това.
Регистрация:
3. Регистрацията се извършва най-късно до 05.02.2006г. на web- сайта на състезанието http://wildride2006.e-card.bg или на телефон 0888/ 308630
4. Организаторът си запазва правото да откаже участие на лица, които не са се регистрирали в посочения срок и по посочения начин
Такса за участие:
5. минимален пакет: стойност 65 лв. /включва такса за участие, застраховка “живот” и застраховка “медицински разходи” за дните на състезанието/
6. основен пакет: стойност 95 лв. / включва такса участие, тридневна карта за съоръженията, застраховка „живот” и застраховка „медицински разходи” за дните на състезанието /
7. разширен пакет: стойност 210 лв. /включва такса участие, тридневна карта за съоръженията, застраховка „живот” и застраховка „медицински разходи” за дните на състезанието, 3 нощувки със 3 закуски и 3 вечери/
8. максимален пакет: стойност 295 лв. /включва такса участие, тридневна карта за съоръженията, застраховка „живот” и застраховка „медицински разходи” за дните на състезанието, 3 нощувки със 3 закуски и 3 вечери, както и осигурен транспорт София- Банско София/
9. Таксата се заплаща в брой към момента на регистрация на състезателите. Предпочитаният пакет следва да бъде заявен от участниците най- късно до 05.02.2006 г.
Задължителна лична екипировка
10. Състезателите са длъжни да бъдат оборудвани с лични предпазни средства и средства за лавинна безопасност. Това включва:
- предпазна каска за ски или сноуборд;
- фабричен протектор за гръбнака или раница с фабричен твърд гръб;
- лавинен предавател
11. В случай, че състезателят не е оборудван с лавинен предавател, той се допуска до участие само след като подпише изрична декларация, че е запознат с многократно по-големия риск, на който се излага
12. За непълнолетни лица задължителната екипировка е предпазна каска за ски или сноуборд, фабричен протектор за гръбнака и лавинен предавател. Изключения или замени в екипировката в този случай не се допускат.
13. Състезателите са длъжни да бъдат с включен лавинен предавател, както и добре притегнати каска и протектор за гръбнака от момента на започване на изкачването към старта до пресичането на финалната линия.
14. Не се допуска до старт състезател с некомлектна, неизправна или недобре притегната екипировка
15. Екипировката може да бъде проверявана по всяко време на състезанието от стартерите, Директор състезание и Директор Сигурност.
16. Директор състезание и Директор Сигурност могат да отстранят състезател, чиято екипировка въпреки направените от упълномощените лица забележки не е приведена в комплектност.
17. Състезател, за който се установи, че е стартирал и извършил спускането в нарушение на правилата по т.8-11 се дисквалифицира.
Състезатели
18. Състезателите са длъжни да познават и спазват разпоредбите на този правилник
19. Състезателите са длъжни да изпълняват решенията на съдийския екип, на директор “Сигурност” и на Директора на състезанието.
20. Всички състезатели са длъжни да присъстват на техническата конференция и на други срещи, които организатора определи като задължителни.
21. Желателно е състезателите да се отнасят помежду си , също и спрямо организатори, спонсори, публика и медии с уважение и вежливост.
22. Състезателите са длъжни да се запознаят с определените от организатора основно и резервно трасе за провеждане на състезанието, както и със съществуващите естествени препятствия и опасности по тях.
23. Състезателите са длъжни да се запознаят с предоставената от организатора информация за снежната обстановка и степента на лавинна опасност по основното и резервното състезателно трасе, в районите за изкачване до старта, за оглед на трасетата и за престой на публиката и медиите. Състезателите са длъжни да съобразяват своето поведение с тази информация от момента на пристигане в района на състезанието до окончателното му напускане.
24. Състезателите се задължават да не употребяват алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната им реакция и способността им реално да преценяват заобикалящата ги обстановка , най- малко дванадесет часа преди обявеното начало на съответния старт.
25. Директор състезание и Директор “Сигурност” могат да отстранят състезател от участие при видимо неадекватно на обстановката поведение, независимо от причините, довели състезателя до това състояние. В този случай заплатената от състезателя такса за участие не се възстановява.
26. Състезателите нямат право да влизат в контакт със съдиите
27. Желателно е състезателите по никакъв начин да не повреждат или унищожават спонсорските или организаторските екипировки и обозначения.
Регламент
28. Състезанието продължава два дни, като се предвижда и един резервен ден в случай на неблагоприятни метеорологични и снежни условия.
29. Състезанието се състои от два старта- квалификация и финал.
30. В случай на анулиране на финалната серия, състезателите няма да бъдат уведомени до приключване на квалификациите.
31. Скиорите могат да се спускат само по един.
32. Директор „Сигурност” е единственото упълномощено лице, което може разпореди старт, преди предходния състезател да се е изтеглил от трасето.
33. Позволяването на въздушните трикове се преценява за конкретния склон на който се превежда спускането с оглед съображения за бесопасност.
34. Състезателното трасе е едно и също за мъже и за жени. Всеки от състезателите сам избира своята линия на спускане в рамките на определеното трасе.
35. Мъжете и жените стартират заедно, но се класират отделно.
36. Поредността на стартиране в квалификацията се определя въз основа на жребий, който се провежда на техническата конференция. Редът, определен по този начин се оповестява на техническата конференция и още веднъж непосредствено преди старта
37. Квалификацията се провежда отделно по двете дисциплини- ски и сноуборд и съответно отделно за мъже и жени. До финал се допускат първите 30% от участвалите в квалификацията по съответната дисциплина и от съответния пол. Дробно число се закръгля към по- голямото.
38. Поредността на стартиране на финалистите се определя въз основа на личния им резултат в квалификациите и в обратен ред. Така определения ред се съобщава при изнасяне на резултатите от квалификациите и още веднъж непосредствено преди старта за деня.
39. Класирането на финалистите се извършва по получения резултат от финалното спускане. Голямата награда на състезанието печели участникът с най- добър резултат съответно от мъжете и жените, независимо от дисциплината, в която се състезава.
40. Ограничението във времето за спускане се определя от съдиите. Определя се въз основа времето на спускача. Състезател, който не успее да финишира в рамките на това време получава оценка нула по всички категории.
41. В случай, че по някаква причина състезателят не е успял да финишира в определеното време, но въпреки това е направил спускане по линия с висока трудност и е получил добри резултати по другите категории, главният съдия има право да разреши състезателят да бъде включен в класирането
42. Зоната без падания /no fall zone/ се определя от съдиите и се съобщава на техническата конференция. В деня на старта тази зона се обозначава по подходящ начин.
43. Оценка „линия” се определя от съдиите преди старта на квалификацията и не подлежи на обсъждане при съответното спускане. Ако финалът се проведе на същия склон оценка „линия” не се променя.
44. Ако състезател направи своето спускане през повече от една от определените линии на трудност, съдиите обсъждат и определят оценка „линия” за конкретното спускане. В този случай, при спор между съдиите относно оценка „линия”, решаващ глас има главния съдия.
45. Финалът ще бъде ясно разграничен. Във финалния участък ще има значително място, където състезателите да спрат.
46. Състезателите трябва да завършат своето финално спускане във финалната зона и тяхното време няма да бъде спряно преди това да се осъществи.
47. Състезателят и двете ски трябва да пресекат финалната линия. Не се изисква от състезателите да пресекат финалната линия с щеките или някакви други незначителни аксесоари от екипировката им.
48. Директорът на състезанието носи отговорност за всички аспекти на състезанието, с изключение на безопасността. Директорът на състезанието и директор “Сигурност” са единствените, които имат правото да ръководят състезанието. Останалият персонал трябва да изчака решенията на директора на състезанието или на директор “Сигурност”.
Трасе
49. Избора на основно и резервно трасе за състезанието се определя от Организатора и се одобрява от екип “Сигурност”
Старт
50. Стартовата площадка е ясно обозначена. От съображения за безопасност, с оглед актуалната метеорологична и снежна обстановка Директора на състезанието и Директора на екип “Сигурност” могат да определят друга стартова площадка на същото трасе. В този случай стартовата площадка се обозначава до степен да е ясно видима и различима от мястото, където е разположен съдийския екип
51. Радио комуникацията между сигнализиращият старта и съдиите е позволена, в границите на това да се определи кога състезателя да започне своето спускане.
Граници
52. Границите на състезателното трасе се определят от съдиите и се съобщават и разясняват на участниците на техническата конференция. Всички граници на състезателното трасе трябва да бъдат съгласувани с директор “Сигурност”
53. Границите се определят чрез естествени препятствия по терена- стръмни скали, урви, дървета и др.
54. По време на техническата конференция състезателите трябва да бъдат запознати с условията и особеностите на терена от страна на организаторите, чрез предоставяне на снимки за всички участъци на събитието.
Финал
55. Финалната площадка е освободена от изкуствени и природни препятствия и предоставя достатъчно място на състезателите да завършват своето спускане.
56. Финалната площадка може да бъде променена преди или по време на състезанието, ако съображения за безопасност налагат това. Промяната на финалната площадка може да бъде извършена само съвместно от Директор състезание и директор “Сигурност”.
Медии
57. Всички представители на медиите, които пожелаят достъп до мястото е желателно да присъстват на техническите конференции , а при невъзможност – да се информират своевременно за обсъжданите въпроси и взетите решения.
58. По време на състезанието всички представители на медии трабва да се придържат към същите предписания и указания за безопасност както състезаващите се, както и да се съобразяват с разпорежданията на екип “Сигурност” и на Директора на състезанието.
59. Всяко движение и престой на представители на медиите извън определените за тях и за публиката места е забранено от съображения за безопасност.
60. Забранено е навлизането на представителите на медиите или разполагане на тяхно оборудване в склона на състезанието, независимо от това на какво отстояние се намират от определеното за състезанието трасе.
61. Организаторът не носи отговорност за възникнали инциденти с представители на медиите или с тяхно оборудване, ако това се е случило извън определените за медиите места
План за сигурност
62. Организаторът осигурява присъствието на членове на екипа за безопасност на всички необходими места в рамките на трасето и непреминаващи границата на старта, курса и финалната площадка.
63. Организаторът определя Директор “Сигурност” за състезанието, който отговаря за всички аспекти на сигурността на участници, зрители и медии по време на състезанието.
64. Организаторът и директор “Сигурност” изготвят план за реакция при инциденти, които е предварително съгласуван с екипа за неотложна медицинска помощ.
65. Планът за действие при инциденти се разяснява на участващите в екипи „Сигурност” и „Трасе” , които подписват декларация, че са запознати с него.
66. Директор състезание и директор “Сигурност” изготвят план за наблюдение на склона и лавинна безопасност.
67. Десет дни преди обявеното начало на състезанието екипи “Сигурност” и “Трасе” започват действия по наблюдение и обезопасяване на основния и резервния склон на състезанието, за което се води предвидената в плана документация.
Съдийство
68. Съдиите са не по- малко от трима и не- повече от пет
69. Съдиите ще оценяват във всички 5 категории.
70. Съдиите ще оценяват състезателят непосредственно по време на състезателното спускане.
71. Резултатът ще бъде образуван като сбор от всички съдииски оценки. И няма да превишава 50 точки.
72. Категориите се състоят от:
a. Избор на линия: Всеки състезател избира своя линия или курс.Високите резултати се дават за избор на труден курс. Трудността е непоколебимост в управлението, излагане на показ, трудност на снежния терен и условията на маршрута.
b. Контрол: Състезателите трябва да запазят контрол през цялото време. Всяка загуба на контрол ще бъде отразена в по-нисък резултат, все пак с майсторство може да бъде заличен негативния резултат.
c. Плавност,Непрекъснатост: непроменяемата посока към целта включваща темпо и лекота при преходите между отделните секции е много важна за оценката. Падане или спиране ще се отразят негативно на резултата в тази категория.
d. Форма/Техника: Състезателите се оценяват за стил и техничност на спускането.
e. Агресивност: Динамичността с която състезателя атакува и се спуска по избрания от него маршрут.
Детайли
73. Всички категории са оценени от 1 /най-ниска/ до 10 /най-висока/ . Оценка 0 се използва само в случаите когато времето е изтекло.
74. Скоковете не са отделна съдийска категория. Те могат да имат относителена тежест във формирането на оценката в категоря форма /техника.
75. Падания, неуспешни приземявания, пропадания в урви или политания от някакъв вид, ще имат негативни последици върху оценките на категории “b”, “c” и “e”
76. Съдиите ще следят и оценяват всяко спускане и ще могат да обсъждат помежду си единствено наоправения от състезателя избор на линия. Съдиите също така могат да дискутират предходното спускане , но след като са представили оценките си по него.
77. Техническият делегат сумира оценките на съдиите по категории, обявява общия резултат и го нанася в състезателния протокол
78. Съдиите не ще бъдат предубедени. В случай, че някой от съдиите се намира в родствени или други близки отношения с някой от състезателите, ако е негов спонсор, тренъор и т. н ., то въпросният съдия не оценява спускането на близкия си състезател. Неговата оценка се замества в общия резулат на състезателя от средния аритметичен резултат от оценките на останалите съдии за съответната категория.
79. Всички решения взети от съдиите са окончателни.

 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 

за осведоменост и съгласие на състезателите на международно състезание по екстремни ски и сноуборд
“Wild Ride 2006” – Банско

1. Състезателят декларира, че е пълнолетен и напълно дееспособен.
2. Състезателят декларира, че се намира в добро здравословно състояние и не съществуват специфични здравни проблеми, които да изискват специално внимание и полагане на специални медицински грижи, различни от обичайната медицинска практика.
3. Състезателят приема и разбира, че практикуването на ски и сноуборд спорт в различните им разновидности е опасно и носи множество рискове. Състезателят приема и разбира, че участието в състезания по фрийрайд /извънпистово каране/ и фрийстайл /свободен стил/ носят многократно по- голям риск от обикновеното практикуване на ски и сноуборд спортове. Състезателят осъзнава, че сериозните травми и наранявания са обичайни и често срещани злополуки в този спорт.
4. Състезателят декларира, че е получил личен екземпляр и се е запознал подробно с Правилника за провеждане на състезанието, осъзнава напълно написаното и приема всички отговорности и задължения, записани в него.
5. Състезателят осъзнава и приема да бъде третиран в качеството си на състезател, с всички произтичащи от това последици през цялото време на състезанието- от пристигането му до окончателното приключване на състезанието, включително при подготовката на място, тренировките, огледа на терена, придвижването до старта и пребиваването в района на състезанието, както и при провеждане на състезателните квалификации.
6. Състезателят осъзнава рисковете от евентуални наранявания и травми, от вреди, причинени на имуществото му, както и вреди, причинени на трети лица, произтичащи от всички опасности, присъщи на ски и сноуборд спорта, включително, но не само от промени в метеорологичните условия и в състоянието на снежната покривка, от оголени места, камъни, пънове, дървета и друга растителност, от сблъскване с природни обекти, човешки вещи и други скиори, както и причинени от лична неспособност, неумение или надценяване на собствените възможности. Състезателят е информиран, че тези рискове не са и няма да бъдат покривани от организатора, от негови представители или служители.
7. В изпълнение на декларираното от състезателя, организаторът се освобождава от отговорност за травми и наранявания, причинени на трети лица, както и увреждане на имущество на трети лица, настъпили вследствие участието на състезателя в мероприятието на организатора.
8. Състезателят се съгласява в случай на травми и наранявания да получи неотложна помощ от спешния медицински екип на организатора и при нужда да бъде транспортиран с техническите средства на медицинския екип / реаномобил, хеликоптер/ до избрана от медицинския екип многопрофилна или специализирана болница, където ще може да му бъде оказана помощ, адекватна на състоянието му. Състезателят осъзнава и приема, че с транспортирането му до здравното заведение организаторът се освобождава от отговорност за неговото по- нататъшно състояние. Състезателят приема всички разходи по оказване на неотложна помощ, транспортирането му до лечебно заведение и разходи по лечението му да бъдат покрити от него и от сключените от негово име застраховки за медицински разходи и за злополука.
9. Състезателят се задължава да използва всяка възможност, предоставена му от организатора, както и всеки друг удобен случай да проучи внимателно трасето и склона, подстъпите към трасето и всички съществуващи и евентуални опасности и препятствия, свързани с тях.
10. Състезателят разбира и се съгласява, че сам, доброволно и напълно съзнателно поема всички рискове, свързани с направения от него избор на линия на спускане по трасето на състезанието.
11. Състезателят декларира, че може да борави и ще използва по време на състезанието лични предпазни средства - каска и гръбен протектор, както и средства за лавинна безопасност- лавинен предавател, лавинна сонда и лавинна лопата.
12. Състезателят потвърждава информираността си и своето съгласие всички спорове между него и организатора, свързани с участието на състезателя в мероприятията на организатора, както и всички претенции, свързани с личността на състезателя и произтичащи от персонални травми и наранявания и/ или смърт на състезателя ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ПОД ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
13. Съгласието в предходната точка следва да бъде разглеждано единствено и само като валидна договорна клауза, уреждаща изцяло подсъдността на всички спорове между състезателя и организатора.
14. Нищожността на някоя от клаузите в тази декларация не води до нищожност на други клаузи или на споразумението като цяло.
15. Отношенията между състезателя и организатора възникват на основата на тази декларация и Правилника за провеждане на състезанието "Уайлд райд 2006 - Банско". В тази връзка състезателят носи отговорност за всички неблагоприятни последици, които евентуално могат да настъпят за организатора, състезателя или трети лица от прикриването на факти и обстоятелства, както и от декларирането на неверни такива от страна на състезателя.
                  Организационен Комитет на “Wild Ride 2006” – Банско

 
 
   СКЛОН
 

                                    Основен склон - връх Тодорка
 

Трасето е северния ръб на връх Тодорка близо до горна станция на лифта.     -     - старт: 2748 м. надморско равнище
    - финал: 2440 м. надморско равнище
    - денивелация на склона: 330 м.

Състезанието се организира съгласно предписанията на Международната асоциация на свободните скиори / IFSA / и състезателите ще бъдат оценявани съгласно правилата на IFSA на базата на пет критерия:      - избор на линия
     - контрол
     - техника
     - непрекъснатост
     - агресивност

           Квалификационен и/или резервен склон над Каркъмските езера
 
 
   Погледнете Записване >>  
 
 
 
     
 
Уеб дизайн: FurorDesign

boss@veliko.info    Тел. +359 889992436

For information on menu properties, please see http://www.milonic.com/menuproperties.php